දෙමව්පියන්ට ගරු කරමු

 • ”තම දෙමව්පියන් සමග විනීතව හැසිරෙන්න.ඔවුන්ට හිරිහැර නොකරන්න.ඔවුන්ට යටහත්ව සවන් දෙන්න. ඔවුන් කල උදව් උපකාර වෙනුවෙන් ස්තුති වන්ත වන්න”.( අල් කුර්ආන්‍)
 • දෙමව්පියන්ට උපකාර කිරීමෙන් අල්ලාහ් හිජ්රත් හා ජිහාදයේ ආනිසංස ලබා දේ
 • ”මවගේ පාමුල ස්වර්ගය පවතී ”
 • ”ස්වර්ගයත් නිරයත් ලබාගන්නේ දෙමව්පියන් මගිනි.”(හදිස්)
 • ”දෙමව්පියන්ගේ සතුට අල්ලාහ් ගේ සතුට වේ”(හදිස්)
 • ” දෙමව්පියන්ට පටහැනිව ක්‍රියා කිරීමෙන් අල්ලාහ්ගේ කෝපයට පාත්‍ර වේ.
 • ”ඔබගේ දෙමව්පියන්ගේ කෙනෙකු හෝ දෙදෙනාම වැඩිමහලු වී ඔබගෙන් යැපි සිටින විට ඔවුන්ට නින්දා වන පරිදි ‘චී’ යනුවෙන් හෝ කීම නොකරන්න.”(අල් කුර්ආන් 17:23)
 • ” අල්ලාහ්ගේ පිළිකුල පියාගේ පිළිකුලේත් අල්ලාහ්ගේ සතුට පියාගේ සතුටෙත් පවතී” ඔවුන්ට උවැටැන් කිරීමෙන් අපගේ ආයුෂ වැඩි වේ ආහාරද බරකත් ඇති වේ.
 • දෙමව්පියන්ට උවැටැන් කිරිම හා ඔවුන් සතුටෙන් තැබීම ඉබාදතයකි .
 • වයස්ගත වූ දෙමව්පියන්ගේ තෘප්තිය ලබා නොගන්නා අභාග්‍යවන්තයා වේ.
 • වරක් නබි (සල්) තුමා ඔහු විනාශ වේවා යැයි තෙවරක් ප්‍රකාශ කළේය.එවිට සහබාවරුන් ඔහු කව්රුන්ද යැයි ප්‍රශ්න කල විට ”දෙමව්පියන්ගේ කෙනෙකු හෝ දෙදෙනාම වැඩිමහලු වී සිටින විට ඔවුන්ට උවැටැන්  නොකර ස්වර්ගය ලබා නොගන්නාය.”යැයි පිළිතුරැ දුන්හ.
 • ”මිනිසකු තම පියාගේ මරණයෙන් පසු පියාගේ මිත්‍රයන්ට තම යුතුකම් ඉටු කිරීම ඔහු කරන ආනිසංස වලින් බලවත් ම ආනිසංසය වේ ”
 • දෙමව්පියන්ට හිරිහැර කර ඔවුන්ව තලා පෙළා වස්තුන් පැහැරගෙන නිවසින් පලවා දමන්නෝ අල්ලාහ්ගේ කෝපයට පාත්‍ර වන්නෝය.
 • ”ඔහු හැර වෙන දෙවියකු නැමදීමෙන් වලකින්න දෙමව්පියන්ට කීකරු වී යහපත් දෑ ඉටු කරන්න. මෙය ඔබ දෙවියන්ගේ අණ වන්නේය.”( අල් කුර්ආන්)