ජිවින්ට කරුණාව දැක්වීම

කිසිදු ජීවියෙකුට වධහිංසා කිරීම ඉස්ලාමය කිසි විටකත් අනුමත නොකරයි.සතුන් කෙරෙහි ආදරය කරුණාව නොදක්වන්නාට අල්ලාහ්ගේ ආදරය කරුණාවද අත්නොවේ.කුර්බාන් කිරීමේදී පවා එම සතාට කිසිදු හිංසනයක් නොවන පරිදි කටයුතු කල යුතුයි.කුර්බාන් කිරීමට නියමිත වූ සතාට ජලය,ආහාර ලබාදීම හිංසා නොවන පරිදි   ගෙන යාම හා එම සතා ඉදිරියේ පිහිය මුවහත් කිරීම නොකළ යුතුයි.වධ හිංසා කර ඝාතනය කල සතුන් අනුභවය කිරීම ඉස්ලාමය වළක්වා ඇත.සහාභාවරුන්ගේ නිවසේ සතුන් ඇති කිරීම නබි (සල්) තුමාගේ ප්‍රශංසාවට ලක් විය.නිදසුනක් ලෙස කුඩා පුස් පැටියකු ඇති දැඩි කරමින් නිතර අතේ තියාගෙන සිටි සහාභිවරයා අබු හුරෛරා හෙවත් පුස් පැටියන්ගේ පියා යන නමින් හදුන්වනු ලැබිය.තවද මුසා (අලෛ) තුමාගේ කාලයේ ගණිකාවක් පිපාසිත බල්ලෙකුට වතුර සැපයීමෙන් ස්වර්ගයට පිවිසියාය.දිනක් නබි (සල්) තුමා විදියේ ගමන් කරමින් සිටින විට ඔටුවකුගේ පිටෙහි වැඩිබර පැටවීම හේතුවෙන් මිනිසෙකුට දොස් පැවරිය.සලාතයට වුළු කිරීමට ජලය ස්වල්පයක් පමණක් තිබියදී එය පිපාසිත සත්වයකුට පානය කිරීමට ලබාදී තයමුම් කිරීමට පවා ඉස්ලාමය අනුමැතිය ලබාදී ඇත.සතුන් අතර ගැටුම් ඇතිකර එය බලා රසවිදීම නබි තුමා වලක්වා ඇත.

බල්ලන් දැඩි නජිස් වේ. මුස්ලිම් වරුන්ට බල්ලන් ඇති කිරීමට අනුමැතිය ඇත. නමුත් නිවස තුලට ඇතුලත් කිරීම වලක්වා ඇත.

”ගොවිතැන් හෝ සතුන් ආරක්ෂාව හැර යමෙකු ළග බල්ලන් රදවා තබා ගන්නේ නම් දිනපතා ඔහුගේ කුසල් වලින් ‘කිරාතයක’ ප්‍රමාණයක් අඩු වන්නේය.”(බුහාරි හා මුස්ලිම්) ( කිරාත් එකක් යනු කන්දක් තරම් විශාල කුසලයකි)

කිත්මීර් යන බල්ලා ස්වර්ගයට යන බව සූරා කහ්ෆ් හි පවසා ඇත.මත්සයන් හා පක්ෂීන් කුඩු කර ඇති කර හැකි අතර නියමිත වෙලාවට ආහාර ලබාදීම ආරක්‍ෂිත වූ ජිවිතයක් ලබා දිය යුතුයි.

ජිවින්ට කල යුතු යුතුකම්

  • හිංසා නොකිරීම.
  • ආදරය කිරීම.
  • ගතහැකි ප්‍රයෝජන පමණක් ගැනීම.
  • විවේකය ලබාදීම.
  • උන්ගේ අවශ්‍යතාවයන්ට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදීම.(අවශ්‍ය කෑම,බීම හා රෝගාතුර වූ විට ප්‍රතිකාර කිරීම)
  • මරණයට පත් කළ යුතු සතුන් ෂරියාවේ නීති යටතේ සිදුකිරීම.