පරිසය සුරැකීම

මිනිසා නිරෝගිව සිටිමට නම් ඔවුන් ජිවත් වන අවට පරිසරය සතුටුදායක අන්දමින් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.ජලය,වාතය, භූමිය  යනාදිය භෞතික පරිසරයේ කොටස් ලෙස දැක්විය හැක.පරිසරය විනාශ වීමත් ආරක්ෂා විමත් මිනිසාගේ ක්‍රියා කලාපය මත රදා පවතී.පරිසරය අල්ලාහ් මිනිසුන්ට ලබා දුන් නීමත් වලින් එකකි.

පරිසරය සුරැකීමට ගත හැකි ක්‍රියා මාර්ග

  • නිවසක් තැනීමේදී පරිසර හිතකාමී නිවසක් තැනීමට වෙහෙසීම. දැව භාවිතය අවම වනපරිදි නිවස සකස් කිරීම.
  • නිවස හෝ කර්මාන්ත ශාලා වලින් පිටත වන අප ජලය ඇලදොළ වලට ගලායාමට ඉඩ නොතිබීම.කර්මාන්ත ශාලා වලින් පිටත වන අප ජලය පිරියම් කර මුදාහැරිම.නිවස අවට ජලය රැදී නොපිහිටන සේ සකස් කිරීම.
  • පොලිතින්,ප්ලාස්ටික් වැනි දිරාපත් නොවන ද්‍රව්‍ය වෙනුවට දිරාපත්වන පරිසර හිතකාමී ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම.
  • කැලිකසල දිරාපත් වන හා නොවන ද්‍රව්‍ය වෙන්කර බැහැර කිරීම හා දිරාපත් වන ද්‍රව්‍ය භාවිතා කර පොහොර නිපදවීම.ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය සුදුසු ලෙස බැහැර කිරීම හා හැකිතරම් ඒවා නැවත ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට ලක් කිරිම.
  • අහිතකර වායු පිටකරන වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම හා පරිසර හිතකාමී වාහන භාවිතය.
  • රුපවාහිනී,ගුවන්විදුලිය හා ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර අනවශ්‍ය වැළකීම හා පරිසරය ශබ්ද දුෂණයෙන් වැළකීම.
  • දියවැල් නොයන ජලාශ වලට පාර අද්දර හා සෙවන දෙන ගස් පාමුල මුත්‍රා කිරීම හා මල පහ කිරීමෙන් වැළකීම.එසේ කරන්නන්ට ශාපය අත්වේ යැයි නබි (සල්) තුමා පවසා ඇත.
  • හේතුවක් නොමැතිව ගස් කැපීම නබි (සල්) තුමා වළක්වා ඇති අතර රුක් රෝපණය දිරි ගන්නවා ඇත.