ආශ්චර්යමත් සාගරය

top feature image

ආශ්චර්යමත් සාගරය

පෘතුවියේ 71% පමණ සාගරයෙන් වැසි පවතී. පැසිෆික් සාගරය ඉන්දියන් සාගරය අත්ලාන්තික් සාගරය යනාදී වශයෙන් ඒවා වෙන් වී පවතින්නේ කෙසේද?

මේ පිලිබදව විද්‍යාඥයන් මෙසේ පවසනවා.එක් සාගරයක ලක්ෂණ තවත් සාගරයක ලක්ෂණ ඇති වෙනස්කම් පවතී. උදාහරණයක් ලෙස අත්ලාන්තික්  සාගරය හා මධ්යධරණිය සාගරය හමුවන ස්ථානය උදාහරණයක් ලෙස සැලකුවහොත් එම සාගර ජල වල ඝනත්වය ලවණත්වය යනාදිය එකිනෙකට වෙනස්.අත්ලාන්තික්  සාගරයේ  ජලය මධ්යධරණිය සාගරයේ ජලයට වඩා අධික ලවණයෙනුත් වැඩි උණුසුමකිනුත් අඩු ඝනත්වයකිනුත් පවතී. මෙය සිදු වන්නේ කෙසේදැයි ඔබට සැක පහල වනු නොඅනුමානය.එක් සාගරයක ජල අණු  අනෙක් සාගරයට ඇතුළු වීමත් සමගම එහි පෙර ලක්ෂණ අහිමි කර නව සාගරයේ ලක්ෂණ හිමි කර ගනි.

මෙම සිදුවීම පිලිබදව නුතන විද්‍යාව පැහැදිලි කලත් අවුරුදු 1420 පෙර තාක්ෂනය නොදියුණු යුගයක  ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ මෙසේ සදහන් වේ.

එකට එකතු වන සමූද්‍රයන් දෙකම ඔහුම හමු වීමට සැලැස්සුවේය.එහෙත් ඒවා අතර බාධකයක් ඇත.(එම බාධකය) ඒ දෙක, කඩ කරන්නේ නැත. (ශුද්ධ වූ කුර්ආනය 55:19-20 ) 

Comments are closed.

Post navigation

Previous Post :