ඉස්ලාමිය දේව සංකල්පය

top feature image

ඉස්ලාමිය දේව සංකල්පය

 

ඉස්ලාමය ඒකදේවවාදය විශ්වාසය කරන දහමකි.විශ්වය වනාහි ඉතා ක්‍රමවත් සැලැස්මකට අනුව සැකසී ඇති බව සියල්ලෝම දන්නා කරුණකි.ජල චක්‍රයේ සිට පෘතුවිය සුර්යයා වටා භ්‍රමණය වීම දක්වා යම් නිශ්චිත සැලැස්මක් පවතී.මෙම  ක්‍රමවත් සැලැස්ම ඇතිවුයේ කෙසේද?  මෙය ඉබේම ඇතිවූ දෙයක්ද? නැතහොත් විශ්වය නිර්මාණය කල නිර්මාණකරුවෙකු සිටීද? උදාහර‍ණයක් ලෙස අප භවිතා කරන ජංගම දුරකථනය දෙස අවධානය කළහොත් එය සදා ඇත්තේ විදුරු ප්ලාස්ටික් ලෝහ වලිනි.විදුරු වැලි වලින්ද,ප්ලාස්ටික් ඛනිජ තෙල් වලින්ද,ලෝහ ප්‍රධාන වශයෙන් පසින්ද ලබා ගනී. මේ සියල්ල පවතින කාන්තාරයක ඉර පයා සුළං හමා විදුලි කෙටි තෙල් පොළවින් මතු වෙලා වසර ගණනනාවක පසුව ජංගම දුරකථනය ඉබේම සැදී ඇති බව කිවහොත් ඔබ විශ්වාස කරයිද?මෙවන් පැහැදිලි කිරීමක් ඔබ කිසිසේත්ම විශ්වාස නොකරයි.එනම් ජංගම දුරකතනයට යම් කිසි නිර්මාණකරුවකු සිටිය යුතුමය.

මේ අනුව  ඉතා ක්‍රමවත් සැලැස්මකට අනුව සැකසී ඇති විශ්වයටත් නිර්මාණකරුවෙකු සිටිය යුතු නොවේද?එසේනම් විශ්වය නිර්මාණය කලේ කෙසේද? මෙම නිර්මාණකරුවා කව්රුන්ද?

විශ්වයේ ඇති නිර්මාණ පිළිබද සමහර අල් කුර්ආන් වැකි.

නියත වශයෙන්ම අහස් සහ මහපොළොව යන දෙකම (මුලදී) එකම ස්කන්ධයක් විය. පසුව අපි ඒ දෙක වෙන් කළෙමු. තවද අපි සෑම සජීවි දෙයක්ම ජලයෙන් ඇති කළෙමුයි (අපගේ පණිවිඩය) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ නොදනිත්ද? (මෙය) අපගේ නිර්මාණයැයි ඔවූහූ පිළි නොගන්නෙහිද?

  • එය ඔවුන් සමග (එක පැත්තකට) ඇල නොවන සේ මහපොළොව මත අපි කඳු පිහිටුවෙමු. තවද ඔවුන් මඟ දැනගනු පිණිස එහි පුළුල් මාර්ගද ඇති කළෙමු. ( ශුද්ධ වූ කුර්ආනය21-31)
  • එසේම අපි අහස සුරක්ෂිත වහලක් බවට පත් කළෙමු. (එසේ තිබියදීත්) ඒවාගේ සංඥා ගැන ඔවූහූ තැකීමක් නොදක්වති.( ශුද්ධ වූ කුර්ආනය21-32)
  • ඔහුය රාත්‍රියත්, දහවලත්, ඉරත්, සඳත් නිර්මාණය කළේ. සියල්ලම(එකිනෙකට අයත්) කක්ෂයෙහි පාවෙති.( ශුද්ධ වූ කුර්ආනය21-33)
  • ඔහුම මිනිසාව උත්පාදනය කළේය.( ශුද්ධ වූ කුර්ආනය 55-3 )

මෙම විශ්වය නිර්මාණය කල සර්ව බලධාරී දෙවියන් බව ඉහත වැකි මගින් පැහැදිලි වේ. ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ දෙවියා පිලිබදව වැකි හතරකින් මෙසේ නිර්වචනය කරයි.

  • පවසන්න ! ඔහු අල්ලාහ් ඒකයෙකි. (ශුද්ධ වූ කුර්ආනය 112-1)
  • (එම) අල්ලාහ් කිසිඳු අවශ්‍යතාවයක් නොමැත්තෙකි. (ශුද්ධ වූ කුර්ආනය 112-2)
  • ඔහුව කිසිවෙකු ප්‍රසුත නොකළේය.තවද ඔහුව කිසිවෙකු ප්‍රසුත කරනු ලැබුවේද නොමැත.(ශුද්ධ වූ කුර්ආනය 112:3)
  • තවද ඔහුට සමාන කිසිවෙකු නොමැත. (ශුද්ධ වූ කුර්ආනය 112-4)
Please follow and like us:

Comments are closed.