කදු මගින් ස්ථාවර වූ  පොළොව

top feature image

කදු මගින් ස්ථාවර වූ  පොළොව

කදු මෙලොව පවතින විශ්මයජනක නිමැවුමකි.කදු පිලිබදව  ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ හා නවීන විද්‍යාවේ මත විමසමු.

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ කදු පිලිබදව මෙසේ පවසයි.

  • භුමිය අපි යහනාවක් වශයෙන්ද කදු මුල් වශයෙන්ද නිර්මාණය කළේ නැද්ද?(සුරා නබා :5-7)

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ කදු වල මුල් පවතින බව සදහන් වුවත් එය විද්‍යයින් විසින් සොයාගනු ලබන්නේ 20 වනසියවසේ දිය. මෙය මුල වරට සොයාගත් විද්‍යාඥයා ශ්‍රීමත් ජෝර්ජ් අයිරි රෝයල්  1960 දිය. . ඔහු වැඩි දුරටත් සදහන් කර සිටියේ කදු පොළොවේ මතුපිට සිවිය සමතුළිත තාවයේ තබාගැනීම සඳහා ද පොළොව චලනය වීම අඩු  සඳහා ද කඳුමඟින් විශාල මෙහෙයක් සිදු කෙරෙයි. නමුත් ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ මිට අවුරුදු 1400 ට පෙර මෙසේ සදහන් වී ඇත.

  • ඔබ උසුලාගෙන සිටින භුමිය නොසැලී සිටීම සදහා විශාල කදු ඒ මත පිහිටුවේය.ඔබගේ ගමනා ගමනය සදහා ගංගා හා මංමාවත් එහි පිහිටුවේය.(අන් නහල් : 15)

තවද ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ තවත් වැකියකට අනුව

  • තවද ඔබ දකිනා කඳු ඉතාම ස්ථිරව ඇත්තේයැයි ඔබ සිතන්නෙහිය. නමුත් එය වළාකුල් මෙන් පාවෙනු වනු ඔබ දකිනු ඇත. මෙය සියළු දෑ විශිෂ්ඨ ලෙස පිළියෙල කරන දෙවියන්ගේ කලානුභාවයයි. ඔහු ඔබ කරණා දේ ගැන යහමින් දන්නේය(අන්නම්ල් ; 88)

ජර්මන් ජාතික විද්‍යාඥයෙකු වන ඇල්ෆ්‍රඩ් වැග්නර් විසින් 20 වන සියවසේ පළමුවරට පෘතුවිය ඇති මහද්වීප එකට  යාවි තිබු අතර පසුව එය වෙන් වී ඇත යන මතය ඉදිරිපත් කල අතර එම මතය එම කාලයේ ප්‍රතික්ෂේප විය.නමුත් මෑත කාලයේ එම මතය විද්‍යාඥයන් පිළිගන්නා අතර එය මෙසේ පැහැදිලි කරයි.

100km පමණ ඝණකම ඇති මැන්ටලයේ මුදුන් කොටස හා පෘතුවි පෘෂ්ඨය භූ තැටි නම් කුට්ටිවලට ඛෙදී පවතී. මෙවන් ප්‍රධාන භූතැටි හයක් ඇති අතර කුඩා තැටි කිහිපයක්ද ඇති බව සොයා ගෙන ඇත. මෙම තැටි ඒ මත පිහිටි මහද්වීප හා සාගරද සමග සෙමෙන් සෙමෙන් ගමන් ගන්නා බවද සොයා ගෙන ඇත.එසේම මෙම ගමන් වේගය වසරකට 1cm – 5cm දක්වා වේ.භූ තැටිවල චලනය භූ විෂමතාවෙහිද වෙනස්කම් ඇති කරයි.තවද අත්ලාන්තික් සාගරය වසරක් පාසා පුළුල් වන බවද සොයාගෙන ඇත.මෙම සිදුවීම විද්‍යඥයන් මහාද්වීප පාවීම (Continental Drift) ලෙස සදහන් කරයි.

මෙම විද්‍යාත්මක කරුණු  ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ වසර 1400 පෙර කිසිදු තාක්ෂණික උපකරණ නොදියුණු කාලයේ පහළවීම ආශ්චර්යමත් වේ. මුළු මහත් විශ්වය මවා පරිපාලනය කරන දෙවියෙකු සිටින බව මෙය කදිම සාක්ෂියක්.

Please follow and like us:

Comments are closed.

Post navigation

  Next Post :