ලිපි

Ocean Islam
පෘතුවියේ 71% පමණ සාගරයෙන් වැසි පවතී. පැසිෆික් සාගරය ඉන්දියන් සාගරය අත්ලාන්තික් සාගරය යනාදී වශයෙන් ඒවා වෙන් වී පවතින්නේ කෙසේද? මේ පිලිබදව විද්‍යාඥයන් මෙසේ පවසනවා.එක් සාගරයක ලක්ෂණ තවත් සාගරයක ලක්ෂණ ඇති වෙනස්කම් පවතී. උදාහරණයක් ලෙස අත්ලාන්තික්  සාගරය හා මධ්යධරණිය සාගරය හමුවන ස්ථානය උදාහරණයක් ලෙස සැලකුවහොත් එම සාගර ජල වල ඝනත්වය ලවණත්වය
Honey bee
මි පැණි යන වදන ඇසෙන විටම දිවට හා  සිතට කුල්මත් බවක් දැනෙනු ඇත.මි පැණි යන්න ස්වභාවික ඖෂධිය පානයකි.  මීපැණි සාමාන්‍යයෙන් ඇතිවන මත් ගතිය,තෙහෙට්ටුව,වැඩකිරීමේදී වැය වන ශක්තිය නැවත ලබා ගත හැකි, මතක ශක්තිය වර්ධනය කිරීමට දායක වනවා.එසේම මීපැණි යනු පාචනය,නියුමෝනියාව,පිලිකා ඇතිවීම වැළැක්වීම්,අධික තරබාරුව අඩුකිරීම, ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය වැඩිකිරීම යනාදී ලෙස රෝග නිවාරකයක්