ඇත් සේනාවේ ආක්‍රමණය

ආමුල් ෆිල්  ඇත් වසර ලෙස ඉස්ලාමිය ඉතිහාසයේ සිදුවූ සිදුවීමක්  මෙලෙස නම් කර ඇත. මෙම සිදුවීම ක්‍රි.ව 570 දි මුහම්මද් නබි සල් තුමාගේ උපතට පෙර සිදුවුවකි.එම කාලවකවානුවේ යේමන් රාජ්‍යයේ රජ කල ආබ්‍රහා මක්කාවේ පුජනියතත්වයෙන් පරිපුන් මක්කාවට ජනයන් පැමිණීම වැළැක්වීම අරමුණින් යේමන් රාජ්‍යයේ සන්ආ නමැති ස්ථානයේ මැණික්,දියමන්ති,රන්,රිදී වලින් සැදුනු පිළිම හා අලංකාරවත් කර විශාල දේවස්ථානයක් නිර්මාණය කළේය. පසුව ඇබිසිනියාවේ රජු වන නජ්ජාසි වෙත ලිපියක් ලියුවේය.

 “රජතුමනි,ඔබ වෙනුවෙන් ලොව කිසිදු  තැනක නොමැති විශාල දේවස්ථානයක් නිර්මාණය කළෙමි. මක්කාවට යන ජනතාව මෙම දේවස්ථානය වෙත ගෙන්වමි

ලෙස ප්‍රකාශ කළේය. නමුත් මක්කාවට යන බැතිමතුන්ගේ සංඛ්‍යාව නොඅඩුවූ අතර මෙම දේවස්ථානය වෙත කිසිවෙකු නොපැමිණියේය. මෙනිසා කෝපයට පත් වූ ආබ්‍රහා කඃබාව විනාශ කිරීමට තීරණය කළේය.මේ සදහා විශාල ඇත් සේනාවක් රැගෙන ආබ්‍රහා මක්කාව බලා පිටත් විය.

මෙම සිදුවීම දැනගත් මුහම්මද් නබි සල් තුමාගේ සියා වන අබ්දුල් මුතලිෆ් තමන්ගේ ඔටුවන් 100දෙනෙකු මක්කාවට පිවිසෙන ස්ථානයේ ආරක්ෂාව පිණිස තැබුහ.නමුත් ආබ්‍රහාගේ සේනාව එම ඔටුවන් විනාශ කරමින් කඃබාව දෙස පැමිණියහ. මෙම සිදුවීම දැනගත් අබ්දුල් මුතලිෆ් කඃබාව වෙත ගොස් දුආ කරන්නට විය.

“ යා අල්ලාහ්! ඔබගේ නිවස විනාශ කිරීමට පැමිණෙන ආබ්‍රහාගේ සේනාව වෙතින් ඔබම ආරක්ෂා කරනු.”

පසුව අබ්දුල් මුතලිෆ් ආබ්‍රහා වෙත ගොස් විනාශ කල ඔටුවන් 100 දෙන නැවත ඉල්ලිය.එයට ආබ්‍රහා පුදුමයට පත් වී මා පැමිණියේ කඃබාව විනාශ කිරීමට ඔබ කඃබාවේ භාරකරු ඔබ කඃබාව පිළිබද දුක් නොවී ඔබගේ ඔටුවන් ගැන දුක් වන්නේද යැයි ඇසිය.

එයට අබ්දුල් මුතලිෆ් ඔටුවන් සියදෙනා මට අයිති එමනිසා මම එය නැවත ඉල්ලුවෙමි. කඃබාව අල්ලාහ් තආලාට අයිති ඔහු එය ආරක්ෂා කිරීමට ප්‍රමාණවත් යැයි පිළිතුරු දුන්නේය.

මෙය ඇසු ආබ්‍රහා අබ්දුල් මුතලිෆ්ගේ ඔටුවන් 100 දෙන ආපසු ලබාදුන් අතර කඃබාව විනාශ කිරීමට සුදානම් විය. අල්ලාහ් ආබ්‍රහාගේ ඇත් සේනාව විනාශ කිරීමට කුඩා පක්ෂීන් රැළක් එවිය.එම පක්ෂීන්ගේ මුඛයේ තිබු කුඩා ගල්කැට වැදී ආබ්‍රහා හැර ආබ්‍රහාගේ සේනාව සම්පුර්ණයෙන් විනාශ විය.ආබ්‍රහා එතැනින් පලා ඇබිසිනියාවේ රජු වන නජ්ජාසි වෙත ගොස් සිදුවූ සිදුවීම පැවසිය.ආබ්‍රහා ලුහුබැද පැමිණ කුඩා පක්ෂීයෙකු මුඛයේ තිබු කුඩා ගල්කැටය ආබ්‍රහා වෙත විසි කළේය.එය වැදී ආබ්‍රහා ද නජ්ජාසි රජු ඉදිරියේ මිය ගියේය.

මෙම සිදුවීම සිදු වූ වසරේ රබියුල් අව්වල් මස 12 වන දින මුහම්මද් නබි සල් තුමා උපත ලැබිය.

මෙම සිදුවීම ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ සුරා ෆීල් හි  මෙසේ සදහන් වී ඇත.

  • නබියේ! අබ්රහාගේ) ඇත් සේනාව ඔබගේ දෙවියන් කෙසේ නම් (විනාශ) කර දැමුවේද යන්න ඔබ (පොඩියක් සිතා) බැලූවේ නැද්ද?

  • ඔවුන්ගේ කුමන්ත්‍රණය ඔහු අපතේ හැරියේ නැද්ද?

  • ඔවුන් කෙරෙහි පක්ෂීන් කණ්ඩායම් කණ්ඩායම් වශයෙන් ඔහු යැවුවේය.

  • (කැට ගැසුණු) පුළුස්සන ලද කුඩා කල් කැට, ඒවා ඔවුන් මත වීසි කරන ලදී.

  • එමගින් (පක්ෂීන් විසින්) කොටා කන ලද කරල් මෙන් බවට පත් කර, ඔවුන්ව ඔහු (විනාශ කර) දැමුවේය.