කඃබතුල්ලාවේ කෙටි ඉතිහාසය

කඃබාව පිහිටා ඇත්තේ මක්කමේ මස්ජිදුල් හරම් නම් දේවස්ථානය තුලය. ක:බාව කළු හතරැස් ගොඩනැඟිල්ලකි.කඃබාව මුස්ලිම්වරුන්ගේ ප්‍රධාන සිද්ධස්තානයයි.අල් කුර්ආනයේ අල්ලාහ් පවසන්නේ කඃබාව මිනිසුන් සඳහා ලොව ප්‍රථමයෙන් ඉදි කළ දේවස්ථානය බවයි.කඃබාව තවාෆ් කිරීම හජ් වන්දනාවේ ප්‍රධාන අංගයකි.

ඉස්ලාමයට පෙර කඃබාවේ සිදුවූ ආගමික වතාවන්

අරාබිවරුන්ට අම්ර් ඉබ්නු ලුහෛර් නැමැත්තා විසින් පිළිම වන්දනාව හඳුන්වා දෙන ලදී.අවුරුද්දකට පිළිම 360කට පමණ අරාබිවරුන් නමස්කාර කළහ.කඃබාව වටා පිළිම සිටුවා තිබුණි.ප්‍රධාන පිළිමය හුබල් නම් විය.පිළිමයන්ගේ නමින් සතුන් බිළි දෙන ලදී.කඃබාව වටා නිරුවතින් ඇවිදීම ආගමික වතාවක් විය.

කුරෛෂිවරු කඃබාව පාලනය කල අයුරු

කුරෛෂිවරුන් කඃබාවේ භාරකරුවන් වූහ.මුහම්මද් නබි තුමාගේ සීයා වන අබ්දුල් මුත්තලිෆ් ඔවුන්ගේ ප්‍රධානියා වීම නිසා අල්ලාහ්ගේ නිවසේ භාරකාරයද ඔහුම විය.කුරෛෂිවරුන් ප්‍රශ්නයක් විසදා ගැනීමට රැස් වන්නේ කඃබාව අසලය.

ඇත් සේනාවේ ආක්‍රමණය

දිනක් උදෑසන ඇත් හමුදාවක් මක්කා නුවර ආක්‍රමණය කිරීමට පැමිණියේය.එහි ප්‍රධානියා යෙමන් දේශයේ ආණ්ඩුකාරවරයා වන අබ්රහා විය.ඔහු විසින් ඉදි කරන ලද කෝවිලට ජනයා රැස් නොවූ බැවින් ඔහු කඃබාව කෙරෙහි ඊර්ෂ්‍යා කරන්නට විය.විශාල සංඛ්‍යාවක ඇත් සේනාවක් වූ නිසා සටන් කිරීමට නොහැකි වූ අබ්දුල් මුත්තලිෆ් කඃබාව අල්ලාහ්ට භාර කර නගරයෙන් ඉවත් විය.අල්ලාහ් අබ්රහාගේ සේනාව විනාශ කිරීමට අබාබීල් නැමැති පක්ෂීන් රංචුවක් යැව්වේය.අබාබීල් පක්ෂීන් එල්ල කල ගල් වරුසාව මගින් අබ්රහගේ සේනාව විනාශ විය.

මෙම සිදුවීම සිද්ධ වූ වර්ෂය ආමුල් ෆීල් (ඇත් වසර) නම් විය.මෙම සිදුවීම අල් කුර්ආනයේ  සූරතුල් ෆීල් නම් සූරාවේ සඳහන් වෙයි.