ස්වර්ගය – නිරය

ස්වර්ගය

අල්ලාහ් තමන්ට පැවරූ වගකීම් ඉටුකරමින්ද තමන් මුහුණපාන දුක්ගැහැට ඉවසිලිමත්ව මුහුණ දෙන යහගැත්තන්ට මරණින් මතු පරලොවේදී පිරිනමනු පිණිස ස්වර්ගය නම් වූ ශ්‍රේෂ්ට තිළිණයක් සූදානම් කොට ඇත.

මෙලොව ජීවිතයේ අප කිසිසේත්ම නොසිතා බැලු සැප සම්පත් ස්වර්ගයේ ඇත. ස්වර්ගය කිසිම පුද්ගලයෙකුට විස්තර කල නොහැකි තරමටම උසස් වාසස්ථානයකි.  ස්වර්ගයේ ඇතුළු වූවයෙන් පසු එම ජීවිතය සදාකාලික වේ. එහි මරණයක් නැත. අප වෙනත් ස්ථානයකට මාරු වීමටද කැමති වන්නේ නැත.

ස්වර්ගයේ විවිධ තරාතිරම් තිබේ. අපගේ පුන්‍යකර්මවලට අනුව සුදුසු තරාතිරම අපට ලැබේ. ඉහලම තරාතිරම ජන්නතුල් ෆිර්දව්ස් වේ. ස්වර්ගයේ දොරවල් අටක් ඇත. වීදුරු මාලිගාවන්, මුතු කූඩාරම් වාසස්ථාන ලෙස තිබේ. ඵල නෙලාගැනීමට පහසුවන අන්දමින් ගස් පිහිටා තිබේ. අප සිතන දේ එසැනින්ම ලැබේ. දිරාපත් නොවන වස්ත්‍ර හා උසස් ඇඳන් , සේවකයන්, සහාකාරියන් ලෙස සැපවත් ජීවිතයක් අපට ස්වර්ගයේ හිමිවේ. ස්වර්ගයට ප්‍රථමයෙන් ඇතුළුවන්නේ මුහම්මද් නබි තුමා බව හදීස්වල සඳහන් වෙයි.

නිරය

අල්ලාහ්ගේ අණ නොසලකා හැර තම කැමැත්තට අනුව ලොව ජීවත් වූ මිනිසුන් අවසානයේ ජීවත් වන්නේ නිරයේය. කාෆිර්වරුන්ට නිරය සදාකාලිකවෙයි. නිරාවාසින්ව දම්වැල් මගින් මලා ඉකාවරුන් නිරයට ඇදගෙන යති. නිරයේ දොරවල් හතක් ඇත. ලෝකයේ මිනිසාට දෙනුලබන උපරිම දඩුවමටද සමකල නොහැකි දඬුවම් නිරයේ දෙනු ලැබේ. නිරය බුර බුරා නගින ගින්නෙන් වට වී ඇත. නිරයේ ගැඹුරින්ම සිටින්නේ මුනාෆික් නම් කුහකයන්ය. ආහාර සඳහා සැරවද පානය සඳහා ඉතා උණුසුම් ජලයද දෙනු ලැබේ. මුස්ලිම්වරුන් තමා කල පාපයන්ට නිරයේ දඬුවම් ලබති. පසුව අල්ලාහ්ගේ කැමැත්තට අනුව ස්වර්ගයට ඇතුළු වෙති.