නජිස්

නජිස් යන අරාබි පදයේ තේරුම අපිරිසිදුකමයි.නජිස් වර්ග තුනකට බෙදා ඇත.

දැඩි නජිස්

මෙය බල්ලා හා ඌරා යන සතුන්ගේ මල,මුත්‍රා,කෙළ,ඩහදිය,රුධිරය අයත් වේ.

  • පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රමය.

මුලින්ම නජිසය එතනින් ඉවත් කරගත යුතුයි. පසුව නජිසයේ පැහැය,සුවද,රසය,බැහැර වන සේ හත් වතාවක් ජලය වත්කොට සේදීම.ඉන්පසුව පිරිසිදු පස් ද්‍රාවණයක් උපයෝගී කොට එක්වතාවක් සේදීම.ඉන්පසු ඉතා පිරිසිදු ජලයෙන් සය වතාවක් සේදීම.අධික ජලය පිරි ඇති ජලාශ වල නම් පතුලේ ඇති පසින් තරමක් කලතා නජිසය තැවරුණු ද්‍රව්‍ය එම ජලය ගිල්වා ගත් පසු සය වතාවක් ඔබ මොබ ගෙන යායුතුයි. එසේ සේදීම අවසන් කල පසු තවත් දෙවරක් සේදීම සුන්නත්ය.

සාමාන්‍ය නජිස්

මෙම නජිසයන් සදහා මල,මුත්‍රා,ලේ,සැරව,වමනය,ශුක්‍ර තරලය,මත්පැන්,මියගිය සතුන්ගේ දේහය උදාහරණ ලෙස දැක්විය හැක.

  • පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රමය

මුලින්ම නජිසය එතනින් ඉවත් කර ගත යුතුයි.පසුව නජිසයේ සුවද,රසය,පැහැය ඉවත් වන තුරු සේදීම.ජලය මගින් නජිසය ඉවත් කල නොහැකි නම් සබන්,දෙහිද භාවිතා කල හැක.පිරිසිදු කිරීමෙන් පසුවද නජිසය ඉවත් නොවුනද ඊට සමාව ඇත.පිරිසිදු කිරීමෙන් පසුවද සුවද,රසය,පැහැය ඉතිරි වුවද ඊට සමාව ඇත.

මෟදු නජිස්

ආහාර වශයෙන් මව්කිරි පමණක් බොන අවුරුදු දෙකට අඩු වයසැති පිරිමි දරුවන්ගේ මුත්‍රා මෙම ගණයට අයත් වේ.

  • පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රමය

මුලින්ම නජිසය එතනින් ඉවත් කර ගත යුතුයි.පසුව තැවරුණු තැනට ජලය ඉසීම පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ.

සටහන:සතුන්ගේ හම් හොදින් පදම් කිරීමෙන් පිරිසිදු වේ.රා වලට යමක් මිශ්‍ර නොවී ස්වභාවයෙන් ම විනාකිරි වුවහොත් එය පිරිසිදුය.දියර වශයෙන් පවතින විට කිරි හා ගිතෙල් ආදියට නජිසයක් වැටුනහොත් පිරිසිදුකල නොහැක.නමුත් කැටි ගැසුනු විට නජිසය වැටුණු ස්ථානය පමණක් ඉවත් කිරීමෙන් ශේෂ කොටස පිරිසිදු වේ.