වුළු – මිස්වාක් හි ප්‍රයෝජන

වුළු හි ප්‍රයෝජන

වුළු හි වැදගත්කම පහත හදිස හා කුර්ආන් වැකි මගින් පැහැදිලි වේ.

“වුළුඃ කරන්නෙකු වුළුඃහි අවයව එකිනෙක සේදීමේ දී එම අවයවයන්හිසිට වුළුඃ කරන ලද අවසන් දිය බිඳු වැටෙන තුරු එකී අවයවවලින් සිදුකරන ලද පව් කමා කෙරෙයි. එක් එක් අවයව පිරිසිදුකර නිමා කරන විට ඔහු පාපවලින් පිරිසිදු වන්නේ ය.” (මුවත්තා,මාලික්)

”යමෙක් වුළු කරමින් එය ඔහු නිසිලෙස ඉටු කරන්නේ නම් ඔහුගේ ශරීරයෙන් ඔහුගේ පාපයන් පිටවී යන්නේය. ඔහුගේ නිය පොතු තුළින් පවා පිටවන්නේය.’’(මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම්)

”නියත වශයෙන් මගේ සමූහය විනිශ්චය දිනදී වුළුහි ඵලකයෙන් මුහුණු, අත් පා ආලෝකමත් වූවෙණි! යයි ආරාධනා කරනු ලබන්නෝය. එබැවින් ඔබගෙන් කවුරුන්ට තම ආලෝකය (ඔහු වුළු කරන අවයවයන්ගෙන්) දීර්ඝ කර ගත හැකි වන්නේද එය කර ගනිත්වා!” යයි නබි (සල්) තුමාණන් පැවසීම මා සවන් දී ඇත්තෙමි.

සෞඛ්‍යමය ප්‍රයෝජන

 • සමේ රෝග හා දැවිල්ල හට නොගැනේ.

 • නාස්පුඩු සේදීම මගින් ශරීරයට දූවිලි ඇතුළු නොවේ.

 • මුහුණ සේදීම මගින් විඩාව, මහන්සිය හා බර ගතිය නැති වේ.මුහුණට අලංකාරයක් හා නැවුම් බවක් එක්කරයි.

 • දෑත් සේදීම මගින් නොයෙකුත් වසංගත ඇති වීමෙන් වැළකේ.

 • කට සේදීම මගින් දත් හා වීදුරුමස් ආශ්‍රිත රෝග නොවැලදේ.

 • කන් සේදීම මගින් අධික රුධිර පීඩනය අඩු කරයි.කන් ආශ්‍රිත රෝග නොවැලදේ.

 • පා සේදීම මගින් දිලීර වලින් ආරක්ෂා වේ.

ආගමික ප්‍රයෝජන

 • මලාඉකාවරුන් ඔවුන් සමග සිටීමට ප්‍රිය කරයි.

 • නිදා ගන්න විට අවදි වන තෙක් මලාඉකාවරුන්ගේ ආරක්ෂාව ලැබේ.

 • මරණය පහසු වේ.

 • වුළුවෙන් සිටින්නා අල්ලාහ්ගේ ආරක්ෂාව යටතේ සිටි.

 • විනිශ්චය දිනයේ මොවුන්ගේ වුළු කල අවයව දිලිසේ. මොවුන් ‘කුර්රන් මුඅජ්ජිලීන්’ නම් වෙති.

මිස්වාක්හි ප්‍රයෝජන

සෞඛ්‍යමය ප්‍රයෝජන

 • මතක ශක්තිය වර්ධනය වේ.

 • මුඛය සුවදවත් වේ.

 • විදුරුමස් ශක්තිමත් වේ.

 • දත් ක්ෂය නොවේ.

 • හිසේ කැක්කුම ඇති නොවේ.

 • දත් කැක්කුම ඇති නොවේ.

 • දත් දීප්තිමත්ව බැබලේ.

 • දත්වල කහ නොබැදේ.

 • ඇස් පෙනීම වර්ධනය වේ.

 • ආහාර ජීර්ණය පහසු කරයි.

 • කටහඬ පැහැදිලි වේ.

ආගමික ප්‍රයෝජන

 • මුහුණ දීප්තිමත් වේ.

 • ආනිසංස 70 සිට 400 ගුණයකින් වැඩිවේ.

 • ස්වර්ගයේ තරාතිරම වැඩි වේ.

 • මලාඉකාවරුන් ඔහු වෙනුවෙන් දුආ කරයි.

 • අල්ලාහ් තආලාගේ සතුට අත්වේ.