සලාත්යෙන් පසු යෙදෙන සුන්නත් පාරායනා

මුහම්මද් නබි සල් තුමාණෝ සලාතය අවසන් කල විගස පාරායනා කල දුආවන් පහත දැක්වේ.

أَسْتَغْفِرُ اللّهَ

අර්ථය : අල්ලාහ් අති ශ්‍රේෂ්ඨ වේ. මම අල්ලාහ්ගෙන් පව් කමාව අයැදිමි. (තෙවරක්)

أَللّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاّمُ،

تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالِْكْرَامِ

අර්ථය : යා අල්ලාහ්! ශාන්තිය ඔබය.ශාන්තිය ලැඛෙන්නේ ඔබ වෙතින් ම ය.අති ගෞරවනීය,අති මහෝත්තමයාණනි! ඔබ සෞභාග්‍යට හිමිකරු ය. (මුස්ලිම්)

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ

قَدِيْر،لاَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ ، لَهُ النَّعْمَةُ

وَلَهُ الْفَضْلُ ،وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَن، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ

الْكَافِرُوْنَ. اَلَّلهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا

الْجَدِّمِنْكَ الْجَدِّ

අර්ථය:- නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර (වෙන කිසිවක්, කිසිවකුත්) නොමැත.ඔහු ඒකීයවේ. ඔහු අසමසමය. රාජ්‍යය ඔහුට හිමි ය.සියලූ ප්‍රශංසා ඔහුට හිමිය.සියලූ වස්තුව කෙරෙහි ඔහු බලසම්පන්නය. අල්ලාහ්ගේ පිහිට නොමැතිව කුසල් කිරීමටහෝ අකුසල් වැළකී සිටීමට හෝ නොහැක. අප ඔහු හැර අන් කිසිවකුට නොනමඳිමු.සියලූ දායාද ඇත්තේ ඔහු වෙතය.තවද කීර්තිය සහ අලංකාර පැසසුම ද ඇත්තේ ඔහුටයි.අල්ලාහ් හැර වැඳීමට අන් දෙවියකු නැත ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් පිළිකුල් කළද ඔහු වෙනුවෙන් ම ඔහුගේ දහම ඉතසිතින් පිළිපදිමු. අල්ලාහ්! ඔබ ප්‍රදානය කළ දේ වළක්වන්නෙක් නැත. ඔහු වැළැක් වූ දේ ප්‍රදානය කරන්නකු ද නැත. ඔහුගෙන් පැමිණෙන දඩුවමින් ආරක්ෂා කිරීමට ධනවතුන්ගේ වස්තුව ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ නැත.

سُبْحَانَ اللهِ     අල්ලාහ් පරිශුද්ධවන්තයා ය     33 වරක්

اَلْحَمْدُ لِلَّه    අල්ලාහ්ට සියලූ ප්‍රශංසා හිමි ය.      33 වරක්

اَللهُ أَكْبَر       අල්ලාහ් අති ශ්‍රේෂඨ වේ.        33 වරක්

නබි (සල්) තුමා සෑම සලාතයකට ම පසු ව ඉහ්ලාස්, ෆලක් හා නාස් යන සූරා තුන පාරායනය කළේ ය. (තිර්මිදි, අබුදාවුද්, නසාඊ)

නබි (සල්) තුමා සෑම සලාතයකට ම පසුව ආයතුල් කුර්සී දිනපතා පාරායනය කළේ ය.

යමෙක් සෑම සලතයකට ම පසු ව ආයතුල් කුර්සී පාරායනය කරන්නේද ඔහුගේ මරණය හැර (වෙන කිසිවක්) ඔහු ස්වර්ගයට ඇතුළු වීම නොවළක්වන්නේය.(නසාඊ)

යමෙක් ෆර්ලූ වන සලාතයට පසු ආයතුල් කුර්සී˜ පාරායනය කරන්නේ ද ඔහු ඊළඟසලාතයේ වේලාව පැමිණෙන තෙක් අල්ලාහ්ගේ රැකවරණයෙහි සිටින්නේ ය. (තබරානි)

 

اللَّهُمَّ أعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

අර්ථය :- යා අල්ලාහ්! ඔබව මෙනෙහි කිරීමටත් ඔබට තුති පිදුමටත් ඔබව මනා ලෙස නැමදීමටත් ඔබ මට පිහිට වනු මැනව! (අබුදාවුද්, නසාඊ)

සුබ්හු හා මහ්රිබ් යන සලාතයන්ට පසු ව මුහම්මද් (සල්) තුමා විශේෂ දුආ කිහිපයක් පාරායනය කළ බව සැලවේ. ඒ අතුරින් කලිමතුත් තව්හීද් දස වරක් පාරායනා කර ඇත.

සුබ්හු හා මහරිබ් යන සලාතයන්ට පසු ව මුහම්මද් (සල්) තුමා මෙය සත්වරක් පාරායනය කළේ ය.

اَللَّهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

අර්ථය :- යා අල්ලාහ්! නිරයේ ගින්නෙන් මාව රැක දෙනු මැනව!

යමෙක් සුබ්හු සලාතයට පසු ව කිසිවකුත් සමග දොඩමලූ වීමට පෙර සත් වරක් පාරායනයකරන්නේ ද එදින ඔහු මිය ගියේ නම්, ඔහු නිරයේ (ගින්නෙන්) නිදහස ලබයි. එලෙසම,මහ්රිබ් සලාතයට පසු ව පාරායනය කරන්නේ ද ඒ දින රාත්‍රියේ ඔහු මිය ගියේ නම්, ඔහු නිරයේ (ගින්නෙන්) නිදහස ලබයි. (අබුදාවුද්)

සුබ්හු සලාතයට පසු මුහම්මද් (සල්) තුමාණෝ මෙසේ පාරායනය කළහ.

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمَا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتًقَبَّلاً

අර්ථය : යා අල්ලාහ්! ප්‍රයොජනවත් අධ්‍යාපනය, පිරිසිදු (හලාල් වන) ආහාර හා පිළිගනු ලැබූ කි්‍රයාව මම ඔබගෙන් ඉල්ලන්නෙමි. (ඉබ්නු මාජා)